Estudi de disseny i comunicació.

Programació i maquetació del disseny realitzat en WordPress.

Disseny d’Agitació Gràfica.

Any 2015

www.agitaciografica.com