El CAB és una plataforma interassociativa de la ciutat de Barcelona que agrupa les principals federacions.

Web realitzada en Joomla i Responsive Web Design.

Altres treballs: newsletter, base de dades de contactes, Observatori del Congrés Permanent…

Des de l’any 2008