Pixel + tinta és una empresa dedicada al disseny i a l’assessoria en comunicació.

Programació i maquetació del disseny realitzat en WordPress.

Disseny de Pixtin.

Any 2016

www.pixtin.es